Evidenta persoanelor

Acte necesare pentru :
·  PRIMA ELIBERARE


·  EXPIRARE


·  PRESCHIMBARE


·  DOMICILIU


·  RESEDINTA (FLOTANT)


·  SCHIMBARE DE NUME


·  DETERIORARE / PIERDERE / FURT


·  CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE


·  CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PT. CETATENII ROMANI DOMICILIATI IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA


·  STABILIREA SAU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA


 

Lista detaliată cu acte :
PRIMA ELIBERARE
CONFORM ART. 14 DIN O.U.G. 97/2005: În termen de 15 zile de la împlinirea vîrstei de 14 ani, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal trebuie să solicite SERVICIULUI de evidenţa persoanelor eliberarea cărţii de identitate. ( Sancţiunea contravenţională: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ).DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE- VA FI SEMNATĂ ATÂT DE CĂTRE MINOR CÂT ŞI DE PĂRINTELE SAU REPREZENTANTUL LEGAL AI ACESTUIA; – ANEXA 11
** CERTIFICAT DE NAŞTERE (ORIGINAL ŞI COPIE);
** ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DIN PĂRINŢI, AL TUTORELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA (ORIGINAL ŞI COPIE);
** CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR;
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL ŞI COPIE);

** IN SITUATIA IN CARE CARE PĂRINŢII NU SUNT TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINŢEI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CHITANTA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA CĂRŢII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECŢIEI FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TIMBRU FISCAL 4 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECŢIEI FISCALE ALE PRIMĂRIEI.
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENŢA POPULAŢIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ŞI ESTE INCLUSĂ ÎN PREŢ;

NOTĂ:
• ÎN CAZUL ÎN CARE PARINŢII AU DOMICILII DIFERITE, ACEŞTIA VOR DA DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA ADRESA UNDE MINORUL ARE DOMICILIUL STABIL;
• ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINŢII SUNT DIVORŢAŢI, SE PREZINTĂ ŞI HOTARAREA JUDECATOREASCĂ DEFINITIVĂ DIN CARE REZULTĂ CUI A FOST ÎNCREDINŢAT MINORUL;
• ÎN CAZUL ÎNCREDINŢĂRII MINORULUI UNUI REPREZENTANT LEGAL, ACESTA TREBUIE SĂ PREZINTE HOTĂRÂREA DE ÎNCREDINŢARE TUTELARA (ORIGINALĂ ŞI COPIE) ELIBERATĂ DE AUTORITATEA TUTELARĂ DE LA LOCUL DE DOMICILIU;
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

Sus

 

EXPIRARE
CONFORM ART. 18 ALIN. 3 DIN O.U.G. 97/2005 : Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărtii de identitate, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite SERVICIULUI de evidenţa persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. ( Sancţiunea contravenţională: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ).DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE; – ANEXA 11
** ACT DE IDENTITATE CU TERMEN DE VALABILITATE EXPIRAT:
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NAŞTERE (ORIGINAL ŞI COPIE );
** CERTIFICAT DE CASĂTORIE, (ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE SAU VĂDUVE – ORIGINAL ŞI COPIE );
** HOTĂRÂREA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ (ACOLO UNDE ESTE CAZUL), (ORIGINAL ŞI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, (ORIGINAL ŞI COPIE);

** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINŢEI SE SOLICITĂ DECLARAŢIE DIN PARTEA PROPRIETARULUI PRIN CARE ACESTA ESTE DE ACORD CĂ SOLICITANTUL SĂ LOCUIASCĂ ÎN CONTINUARE LA ADRESA DIN VECHIUL ACT DE IDENTITATE;
** CONTRAVALOAREA CĂRŢII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECŢIEI FISCALE A PRIMĂRIEI.
** TIMBRU FISCAL ESTE DE 4 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECŢIEI FISCALE ALE PRIMĂRIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENŢA POPULAŢIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ŞI ESTE INCLUSĂ ÎN PREŢ;

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

Sus

 

PRESCHIMBARE
CONFORM ART. 18 DIN O.U.G. 97/2005 – Buletinele de identitate ( modelul vechi ) vor fi preschimbate de catre serviciile de evidenta a persoanelor.DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; – ANEXA 11
** ACT DE IDENTITATE DETINUT:
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, (IN CAZUL PERSOANELOR CASATORITE SAU VADUVE (ORIGINAL SI COPIE);
** HOTARAREA DE DIVORT DEFINITIVA SI IREVOCABILA (ACOLO UNDE ESTE CAZUL) (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL SI COPIE);
** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITA LA CASERIILE DIRECTIEI FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TIMBRU FISCAL ESTE DE 4 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA PERSOANEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;

Sus

 

DOMICILIU
CONFORM ART. 18 ALIN. 2 DIN OUG 97/2005: Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca, in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se prezinte la SERVICIUL de evidenta a persoanelor pentru eliberarea unei noi carti de identitate.
( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ).DOCUMENTE NECESARE :
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; – ANEXA 13
** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR (IN CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
** CERTIFICAT DE NASTERE AL SOLICITANTULUI (ORIGINAL SI COPIE)
** CERTIFICAT DE CASATORIE, (IN CAZUL PERSOANELOR CASATORITE SAU VADUVE (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE FACE DOVADA STABILIRII DOMICILIULUI ( ORIGINAL SI COPIE – CATE UNA PENTRU FIECARE PERSOANA CU ACT DE IDENTITATE);
** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI , SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TIMBRU FISCAL ESTE DE 4 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL SERVICIULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;

Sus

 

RESEDINTA (FLOTANT)
CONFORM ART. 30 alin 1 din OUG 97/2005: Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, mai mult de 30 DE ZILE, este obligata sa se prezinte la politie sau la SERVICIUL public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, pentru inscrierea in cartea de identitate si in documentele de evidenta, a mentiunii de stabilire a resedintei.
CONFORM ART. 30 alin 2 din OUG 97/2005 : Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste la resedinta stabilita. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.
( Sanctiunea contraventionala: 75 lei (ron) – 150 lei (ron) ).DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU INSCRIEREA RESEDINTEI IN CARTEA DE IDENTITATE ; – ANEXA 19
** ACTUL DE IDENTITATE IN CARE URMEAZA A SE EFECTUA MENTINEA DE RESEDINTA;
** ACTUL DE IDENTITATE AL GAZDUITORULUI;
** DOCUMENTUL DE SPATIU AL SOLICITANTULUI SAU AL GAZDUITORULUI DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE) ;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** TIMBRU FISCAL – 4 LEI; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** CEREREA PENTRU STABILIREA RESEDINTEI SE COMPLETEZA DE CATRE SOLICITANT SI GAZDUITOR SI SE SEMNEAZA IN FATA LUCRATORULUI DE EVIDENTA A PERSOANEI.

Sus

 

SCHIMBARE DE NUME
CONFORM ART. 18 ALIN. 2 DIN OUG 97/2005 :In termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite SERVICIULUI de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate.
( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ).DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; – ANEXA 11
** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT:
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE SI CARTEA DE ALEGATOR;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICATE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
** HOTARARE JUDECATOREASCA DEFINITIVA (DUPA CAZ) (ORIGINAL SI COPIE) ;
** DECIZIA DE SCHIMBARE A NUMELUI, PRENUMELUI (DUPA CAZ)(ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL SI COPIE);

** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TIMBRUL FISCAL ESTE DE 4 LEI ; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;

NOTA:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

Sus

 

DETERIORARE / PIERDERE / FURT
CONFORM ART. 18 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2 DIN OUG 97/2005 : In termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite SERVICIULUI de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate.
( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) – 80 lei (ron) ).DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; – ANEXA 11
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL); (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL SI COPIE) ;
** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE PENTRU ATESTAREA IDENTITATII – PERMIS DE CONDUCERE, PASAPORT (ORIGINAL SI COPIE XEROX);
** IN CAZUL FURTULUI, DOVADA OBTINUTA DE LA ORGANUL DE POLITIE PE RAZA CARUIA S-A PRODUS FURTUL (ORIGINAL SI COPIE XEROX);
** CARTEA DE ALEGATOR, DACA E CAZUL SI NU A FOST PIERDUTA, FURATA SAU DETERIORATA;
** CONTRAVALOAREA C A R T II DE IDENTITATE: 7 LEI RON , SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TIMBRU FISCAL ESTE DE: 4 LEI RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA IN PRET;

NOTA:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

Sus

 

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE
CONFORM ART. 19 ALIN. (1) DIN OUG 97/2005 : Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului), precum si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate care locuiesc temporar in Romania.DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE; – ANEXA 11
** ACT DE IDENTITATE (DACA NU E PIERDUT, FURAT, DISTRUS SAU DETERIORAT):
• BULETIN DE IDENTITATE;
• CARTE DE IDENTITATE SI CARTE DE ALEGATOR;
• CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
** CERTIFICAT DE NASTERE – DACA NU E PIERDUT; (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ – DACA NU E PIERDUT; (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CARE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – DACA EXISTA; (ORIGINAL SI COPIE);
** PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL ESTE NEVOIE DE ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA COMUNEI RESPECTIVE;
** 3 FOTOGRAFII TIP ACT DE IDENTITATE (30/40 MM CU BANDA ALBA DE 4 MM IN PARTEA DE JOS A FOTOGRAFIEI); ACESTE FOTOGRAFII SE REALIZEAZA LA ATELIERELE FOTO;
** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII: 1 LEU , SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TIMBRU FISCAL – 4 LEI TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.

Sus

 

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PT. CETATENII ROMANI DOMICILIATI IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA
CONFORM ART 74 din HG 1375/2006: Cetatenii romani domiciliati in strainatate , care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii , in care sa fie inscrisa resedinta din Romania unde locuiesc temporar se adreseaza Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei de pe raza caruia au resedinta.DOCUMENTE NECESARE :
** CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE SI RESEDINTA IN ROMANIA , POTRIVIT MODELULUI IN ANEXA NR.18
** PASAPORTUL, AFLAT IN TERMEN DE VALABILITATE, CARE ATESTA STATUTUL DE CETATEAN ROMAN DOMICILIAT IN STRAINATATE , ORIGINAL SI COPII ALE FILEI INFORMATIZATE SI ALE FILELOR DESTINATE APLICARII VIZELOR SI STAMPILELOR AUTORITATILOR DE FRONTIERA , PRECUM SI COPII ALE ACELORASI FILE ALE PASAPORTULUI STRAIN PENTRU SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL A INTRAT IN TARA CU UN DOCUMENT DE CALATORIE EMIS DE O AUTORITATE STRAINA;
**CERTIFICATUL DE NASTERE SI/SAU DE CASATORIE , ELIBERATE DE OFICIILE DE STARE CIVILA ROMANE, (ORIGINAL SI COPIE);
** HOTARIREA DE DIVORT DEFINITIVA SI IREVOCABILA , DUPA CAZ, ORIGINAL SI COPIE; CONDITIILE DE FORMA SI CONTINUT ALE HOTARIRILOR JUDECATORESTI PRONUNTATE IN STRAINATATE SUNT CELE PREVAZUTE LA ART. 61 ALIN 2;
** DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA DIN ROMANIA, (ORIGINAL SI COPIE);
** 2 FOTOGRAFII MARIMEA ¾ CM, AVIND LA BAZA O BANDA ALBA DE 7 mm;
** CHITANTA IN VAL. DE 1 LEU, REPREZENTIND CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU IN VAL. DE 4 LEI, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;

Sus

 

STABILIREA SAU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA
CONFORM ART. 61 alin.1 lit. a,b,c, alin. 2, 3, 4 – Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul.DOCUMENTE NECESARE:
** CERERE PENTRU RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA – 2 EXEMPLARE DIN FORMULARUL 6 – ANEXA 15
** CERTIFICATUL ELIBERAT DE MINISTERUL JUSTITIEI ORI DE MISIUNILE DIPLOMATICE SI OFICIILE CONSULARE DE CARIERA ALE ROMANIEI IN STRAINATATE , CARE ATESTA CA AU DEPUS JURAMINTUL DE CREDINTA FATA DE ROMANIA , PENTRU CETATENII ROMANI SAU APATRIZII CARE AU DOBINDIT CETATENIA ROMANA,(ORIGINAL SI 3 COPII);
** PASAPORTUL ROMANESC VALABIL SAU EXPIRAT ORI CERTIFICATUL CONSTATATOR PRIVIND DOBINDIREA CETATENIEI ROMANE, EMIS DE MINISTERUL JUSTITIEI SAU DE MISIUNILE DIPLOMATICE SI OFICIILE CONSULARE ALE ROMANIEI DIN STRAINATATE , ORIGINAL SI COPIE; PT, PASAPORT SUNT NECESARE FILA INFORMATIZATA SI FILELE DESTINATE APLICARII VIZELOR SI STAMPILELOR AUTORITATILOR DE FRONTIERA, ORIGINAL SI COPIE; IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU POATE FACE DOVADA CETATENIEI ROMANE I SE ELIBEREAZA ACTUL DE IDENTITATE NUMAI DUPA CE SE ATESTA DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE , LA CEREREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR , FAPTUL CA SOLICITANTUL ESTE CETATEAN ROMAN.
** ACTUL DE IDENTITATE SI/SAU PASAPORTUL, ELIBERATE DE AUTORITATILE STRAINE, ORIGINAL SI COPIE; PENTRU PASAPORT SUNT NECESARE COPII ALE FILEI INFORMATIZATE SI ALE FILELOR DESTINATE APLICARII VIZELOR SI STAMPILELOR AUTORITATILOR DE FRONTIERA;
** CHITANTA REPREZENTIND CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE, DACA PERSOANA PREZINTA DOCUMENTELE NECESARE PENTRU A FI PUSA IN LEGALITATE CU CARTE DE IDENTITATE – 7 RON, SAU CHITANTA REPREZENTIND CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 RON, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI.
** TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU IN VAL. DE 4 LEI, SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMARIEI;
** CERTIFICATELE DE STARE CIVILA PREZENTATE DE SOLICITANT TREBUIE SA FIE EMISE DE OFICIILE DE STARE CIVILA ROMANE, IAR PENTRU HOTARIRILE JUDECATORESTI PRIVIND STATUTUL CIVIL AL TITULARULUI, PRONUNTATE IN STRAINATATE SI INVESTITE CU FORMULA EXECUTORIE, SE PREZINTA COPII TRADUSE SI LEGALIZATE;
** SOLICITANTII A CAROR NASTERE SAU CASATORIE NU A FOST INREGISTRATA IN REGISTRELE DE STARE CIVILA ROMANE VOR SOLICITA TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA OBTINUTE IN STRAINATATE, ATIT PENTRU EI CIT SI PENTRU COPIII MINORI;
** IN SITUATIA IN CARE NUMAI UNUL DINTRE PARINTI ISI SCHIMBA DOMICILIUL DIN STRAINATATE IN ROMANIA , IMPREUNA CU COPIII MINORI, ESTE NECESAR CONSIMTAMINTUL CELUILALT PARINTE , DAT IN FORMA AUTENTICA LA NOTARUL PUBLIC , SAU COPIA HOTARIRII JUDECATORESTI PRIN CARE COPIII AU FOST INCREDINTATI PARINTELUI CARE ISI SCHIMBA DOMICILIUL IN ROMANIA, SITUATIE IN CARE SE DEPUNE COPIE A HOTARIRII JUDECATORESTI RAMASE DEFINITIVA, IREVOCABILA, INVESTITA CU FORMULA EXECUTORIE, SE PREZINTA COPII TRADUSE SI LEGALIZATE
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, (ORIGINAL SI COPIE);

** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
** CHITANTA PRIVIND ACHITAREA TAXEI CONSULARE IN CAZUL CAND SOLICITANTUL NU FACE DOVADA CETATENIEI ROMANE – 40,5 RON SE ACHITA LA TREZORERIE.

Sus

[ index Acte Necesare ]