Autorizatii

Acte necesare pentru :
· OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE


· OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ


· OBŢINEREA AVIZULUI PENTRU ORARUL DE FUNCŢIONARE


Lista detaliată cu acte :
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE

 1. UN DOSAR PLIC / CERERE pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare – descarcă aici
 2. actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;
 3. certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;
 4. dovada titlului asupra imobilului;
 5. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru;
 6. acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN;
 7. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Direcţia Venituri din cadrul Primăriei , care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare;Obs. În situaţia în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţii de plată scadente şi neachitate, acesta va fi însoţit de o adeverinţă eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanţii (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanţiei se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
 8. dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică (în cazul în care activitatea nu afectează în nici un fel liniştea vecinilor, se va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens); – descarcă aici
 9. dovada achitării tarifului pentru autorizare;
 10. avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul, în cazul condominiilor, acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, în vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţiei a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
 11. declaraţie pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale; – descarcă aici
 12. declaraţie pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC – descarcă aici
 13. În cazul autorizării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi pe codul CAEN 4520 –Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorii auto, service auto) se vor prezenta suplimentar:
  1. autorizaţia de construire pentru realizarea accesului la spălătoria/service-ului auto sau, după caz, avizul Comisiei Tehnice de Avizare pentru cele existente.
  2. Contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

PMA-L1-13

Sus
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

 1. UN DOSAR PLIC / CERERE pentru eliberarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – descarcă aici
 2. actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;
 3. certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;
 4. dovada titlului asupra imobilului/imobilelor;
 5. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru;
 6. acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică;
 7. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Direcţia Venituri din cadrul Primăriei , care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare;Obs. În situaţia în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţii de plată scadente şi neachitate, acesta va fi însoţit de o adeverinţă eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanţii (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanţiei se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
 8. dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică sau, după caz, declaraţia, pe propria răspundere, potrivit căreia activitatea desfăşurată nu produce disconfort;- descarcă aici
 9. dovada achitării taxei pentru autorizare;
 10. avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul, în cazul condominiilor, acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, în vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţiei a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu specificaţia clară că spaţiul este destinat pentru alimentaţie publică;
 11. Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului;
 12. declaraţie privind caracteristicile funcţionale ale localului – descarcă aici
 13. declaraţie pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale; – descarcă aici
 14. declaraţie pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC – descarcă aici
 15. declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea NUNŢILOR, BOTEZURILOR sau altor PETRECERI.- descarcă aici

PMA-L1-04

Sus
OBŢINEREA AVIZULUI PENTRU ORARUL DE FUNCŢIONARE

 1. UN DOSAR PLIC / CERERE pentru eliberarea Avizului pentru orarul de funcţionare – descarcă aici
 2. autorizaţia de funcţionare sau, după caz, autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în copie;
 3. dovada achitării tarifului pentru avizare.
 4. declaraţie pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale; – descarcă aici
 5. declaraţie pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC – descarcă aici

Sus

[ index Acte Necesare ]