Economie

Activitati specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale: Aşezarea comunei în partea de S-E a judeţului adecvat drumurilor ce fac legătura între municipiul Tg-Jiu şi oraşul Filiaşi o situează în sfera de influenţă a acestora ca de altfel şi a unităţilor economice din zonă cu exploatări petroliere
Pentru o analiză corectă a locului pe care îl ocupă economic comuna Vladimir în ansamblul judeţului Gorj, trebuie amintit faptul că pe ansamblu, judeţul beneficiează de un potenţial natural care a determinat dezvoltarea unor funcţionari economici de bază ale agriculturii şi pomiculturii