Chestionar de evaluare a serviciului Relatii cu PubliculTipul/denumirea serviciului prestat
Nr.Crt
.Calificaţi modul în care aţi perceput serviciile de care aţi beneficiatnesatisfǎcǎtor


satisfǎcǎtor
bine
foarte bine

excelent

1

Cum apreciaţi calitatea
globalǎ a serviciului prestat?

2

Cum apreciaţi durata de timp
necesară furnizării serviciului solicitat
?

3

Cum
apreciaţi raportul calitate/preţ pentru serviciul furnizat?

4


Aşteptările dumneavoastră au fost confirmate de serviciile prestate ?

5

Cum
au fost tratate reclamaţiile referitoare la serviciile prestate de
instituţia noastră ?

6

Cum apreciaţi nivelul
calitativ al serviciului furnizat faţǎ de altele similare existente?

7

Cum apreciaţi
activitatea de promovare a imaginii instituţiei (aşa cum este reflectată
prin mass-media, internet, organizare de evenimente, etc)?

8

Cum
apreciaţi modul de comunicare cu instituţia noastrǎ (fax, tel., e-mail,
etc)?

9

Cum apreciaţi colaborarea cu
personalul instituţiei noastre?

10

Cum apreciaţi gradul de
profesionalism al personalului nostru?


Alte comentarii
: