Buletin informativ

  • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
  • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
  • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
  • coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
  • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  • programele si strategiile proprii;
  • lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

Procedurile de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului, simplificate de la 1 iulie 2016, 22 iunie 2016

Majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie începând cu 01 iulie 2016 – Respectarea angajamentelor în favoarea implementării unor politici sociale coerente pentru ocrotirea familiei –